สถานี :
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

image
เตรียมพบกับการนำเสนอผลงาน 3 ปี วุฒิสภา
“เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป”
พุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30-16.30 น.
image
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน”ครั้งที่ 46 ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2565
image
เทศบาลเมืองปากแพรก จัดงาน “สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 51 ปี ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯทรงเททองหล่อพระประธานในพระอุโบสถวัดอุดมมงคล
image
จังหวัดกาญจนบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
image
จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
image
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน (New Jobber)
image
สมาชิกเอเปคร่วมหาทางออกให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น รัฐสนับสนุนทุกมิติ ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
image
สมาชิกวุฒิสภา นำร่องหน่วยสื่อกรมประชาสัมพันธ์ 16 จังหวัดภาคกลาง และตะวันตก ร่วม สื่อสารโครงการ สว. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ พร้อมมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
image
VTR จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์"
และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ในปี​2566​
📌 ภายใต้คำขวัญ Friendship together forever
"ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน"
#กาญจนบุรีเกมส์ #กาญจนิกาเกมส์
#กีฬาแห่งชาติ48 #กีฬาคนพิการแห่งชาติ38
#จังหวัดกาญจนบุรี
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
#สำนักงานกกทกาญจนบุรี
image
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
image
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ Young Smart Farmer และยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ
image
"ศาสตร์พระราชาไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นศาสตร์แห่งทางรอด"ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ทรัพย์แสนสุข ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.หวัดกาญจนบุรี ทีมงาน สวท.กาญจนบุรีพาท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมภาษณ์นายณัฐพล ฮมแสน "ไร่ทรัพย์แสนสุข"
image
สวท.กาญจนบุรีร่วมกับเครื่อข่ายสื่อท้องถิ่นลงพื้นที่ ชุมชชนต้นแบบ ผู้นำกำนันแหนบทอง นายวสันต์ สุนจิรัตน์
//การป้องกันไฟป่า ,ปัญหาช้าง,การป้องกันโควิค19,
//การอนุรักษ์วัวแดง"ชุมชนต้นแบบอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
image
สารคดี ความเป็นมาวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
image
สวท.กาญจนบุรีพร้อมทีมงาน TAC Team ปรับกลยุทธ์การออกอากาศ ออนแอร์ (On Air) ออนไลน์ (On Line) และออนกราวด์ (On Ground) สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง
image
"โรงคั่วกาแฟ อมตะลา"

,,

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ #สมัครเข้าร่วมเป็น ➡️➡️"#ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี" ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ และพัฒนารูปแบบ Packaging ให้ทันสมัยมากขึ้น
👉เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 เมษายน 2565

🔸ประเภทผลิตภัณฑ์ที่รับสมัคร
1.อาหาร
2.เครื่องดื่ม
3.ผ้า
4.ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก
5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ยา /เครื่องสำอาง

🔸คุณสมบัติ
1.ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเอง
2.มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านและพักอาศัยอยู๋ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

🔸หลักฐานการสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน(ตัวจริง)
2.รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ (3-5 รูป)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 034-511502 ต่อ 172