สถานี :
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

image
สารคดีพิเศษ : Series ชุด “วิถีคนแพ...แม่น้ำแควเมืองกาญจน์” ตอนที่ 5 แลนด์มาร์คริมแควกาญจนบุรี
image
สารคดีพิเศษ : Series ชุด “วิถีคนแพ...แม่น้ำแควเมืองกาญจน์” ตอนที่ 4 วิกฤติชีวิตชาวแพ
image
สารคดีพิเศษ : Series ชุด “วิถีคนแพ...แม่น้ำแควเมืองกาญจน์” ตอนที่ 3 จัดระเบียบแพเมืองกาญน์
image
สารคดีพิเศษ : Series ชุด “วิถีคนแพ...แม่น้ำแควเมืองกาญจน์” ตอนที่ 2 ขจัดมลพิษลำน้ำแคว
image
สารคดีพิเศษ : Series ชุด “วิถีคนแพ...แม่น้ำแควเมืองกาญจน์” ตอนที่ 1 สายน้ำแห่งชีวิต
"ราษฎร์รัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาจัดระเบียบแพ อนุรักษ์ต้นน้ำแม่กลอง เปิดมิติใหม่ของ จ.กาญจนบุรี"
ผลิตโดย #คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี #สปข.8 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี #NBTกาญจนบุรี
#สวท.กาญจนบุรี
image
"มิติใหม่ด้านการท่องเที่ยว ไม่นานเกินรอต้นปีหน้าพบกัน ขออภัยในความไม่สะดวก ช่วงนี้กำลังก่อสร้าง"
image
"เที่ยวกาญจน์ เที่ยวไปอย่างอนุรักษ์นะครับ"
image
ภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบ
ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาดังกล่าวสามารถลดผลกระทบได้
หากมีการวางแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
image
การจัดทำแผน เป็นเครื่องมือสำคัญของการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ของการเกิดภัย
ในด้านต่างๆ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
image
การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี เป็นการบริหาร
จัดการตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด
กาญจนบุรี
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่