รายการผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว
สถานี : AM 558 KHz.
18/02/2564 การดู 0 ครั้ง

https://www.facebook.com/158381601380723/videos/267427381770264
image
บรรยายหัวข้อวิชา การบริหารประเด็น (Issue Management)
image
บรรยายหัวข้อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ
image
บรรยายหัวข้อวิชา การคิดเชิงกลยุทธ์
image
บรรยายหัวข้อวิชา การสื่อสารนโยบายสู่สาธารณะ
image
image
image
image