ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง

เลขที่ 16/7 หมู่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

70000

 

 

 

โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 0-3452-0502

โทรสาร : 0-3452-0502

 

 

 

 

อีเมล์

radiokan558@gmail.com

 

 

 

 

 

Social

  

 

 

 

 

 คะแนนโหวต :
image
บรรยายหัวข้อวิชา การสื่อสารนโยบายสู่สาธารณะ
image
บรรยายหัวข้อวิชา การบริหารประเด็น (Issue Management)
image
บรรยายหัวข้อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ
image
บรรยายหัวข้อวิชา การคิดเชิงกลยุทธ์