นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว สวท.กาญจนบุรี เรื่อง โรคฝีดาษลิง

นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว สวท.กาญจนบุรี เรื่อง โรคฝีดาษลิง

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรอง อาคารมัฌชิมาคาร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (สวท.กจ.) เรื่อง โรคฝีดาษลิง ติดตามรับชมได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (สวท.กจ.) และเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์โรคฝีดาษลิงทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่มีการรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่โรคประจำถิ่นของโรคนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 พบผู้ป่วยใน 32 ประเทศ มีการรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 403 ราย ผู้ป่วยสงสัย 88 ราย โดยประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำดับแรก ได้แก่ สเปน 120 ราย อังกฤษ 77 ราย โปรตุเกส 49 ราย แคนาดา 26 ราย และเยอรมัน 13 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ติดโรค สำหรับสถานการณ์โรคฝีดาษลิงในประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยภายในประเทศ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและคัดกรองอย่างเข้มงวดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงที่มีการรายงานพบผู้ป่วย โดยให้เฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ 21 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ และรายงานเข้าสู่ระบบ Thailand pass เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล หากพบผู้ป่วยเข้ามาต้องสอบสวนให้ทันภายใน 24 ชั่วโมงแรก ขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศไทยและในจังหวัดกาญจนบุรี

โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และติดจากคนสู่คนได้ เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae พบได้ในสัตว์หลายชนิดไม่ใช่แค่ลิง พบได้ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ เช่น กระต่าย กระรอก หนู และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เป็นต้น โรคนี้พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก กาบอง ไลบีเรีย ไนจีเรีย และเซียร์ราลีโอน และยังพบการแพร่ระบาดไปยังประเทศนอกเขตแอฟริกา เช่น สหรัฐอเมริกา อิสราเอล สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร มักเกิดจากการเดินทางระหว่างประเทศหรือการนำเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อ ขณะนี้ต้องเฝ้าระวังใน ประเทศที่มีการระบาด คือ อังกฤษ สเปน และโปรตุเกสการติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจาก การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน การกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อและปรุงสุกไม่เพียงพอ การติดเชื้อจากคนสู่คนเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า หรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ หรืออาจติดทางอ้อมจากการสัมผัสที่นอนของสัตว์ป่วย การแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ผิวหนังที่เป็นตุ่ม หรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 7-14 วัน หรืออาจนานถึง 21 วัน โดยอาการเริ่มแรกจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต อ่อนเพลีย จากนั้น 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขา ผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง ในระยะสุดท้ายจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา จะมีอาการป่วยประมาณ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ ซึ่งในประเทศแอฟริกาพบอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 10

นิยามผู้ป่วยสงสัยฝีดาษวานร คือ ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง หรือต่อมน้ำเหลืองโต หรือมีอาการผื่น ตุ่มนูน ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นบริเวณใบหน้า ลำตัว และแขนขา โดยเป็นผื่นก่อน ตามด้วยตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง และตุ่มตกสะเก็ด โดยต้องมี 1 ใน 2 อาการนี้ ร่วมกับประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาภายใน 21 วัน คือ 1.ประวัติเดินทางจากประเทศที่มีรายงานการระบาดโรคฝีดาษวานรภายในประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากแอฟริกา ยังมีแคนาดา อังกฤษ โปรตุเกส และสเปน 2.ประวัติร่วมกิจกรรมในงานที่พบผู้ป่วยฝีดาษวานร หรือมีอาชีพที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้เดินทางมาจากต่างประเทศประจำ หรือ 3.ประวัติใกล้ชิดสัมผัสสัตว์ป่าประเภทสัตว์ฟันแทะ ลิง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นำเข้าจากแอฟริกา

ส่วนนิยามผู้ป่วยเข้าข่ายโรคฝีดาษวานร คือ ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด โดยสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังผู้ป่วย หรือสัมผัสสิ่งของเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อนของผู้ป่วย, เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านที่อาศัยอยู่ในห้องเดียวกันกับผู้ป่วย หรือใช้ห้องน้ำหรืออุปกรณ์ในห้องน้ำร่วมกับผู้ป่วย หรือผู้สัมผัสที่อยู่ภายในห้องหรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยฝีดาษวานร ในระยะ 2 เมตร ตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยเข้าข่ายมารักษาในสถานพยาบาลจะตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างจากแผลหรือลำคอ เพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และพิจารณาแยกกัก เพื่อรอเวลาการตรวจหาเชื้อ หากไม่พบเชื้อฝีดาษวานรหรือเป็นโรคอื่นจะจบการแยกกัก แต่หากพบเชื้อหรือเป็น “ผู้ป่วยยืนยัน” จะได้รับการรักษาและแยกกักจนครบ 21 วัน นับจากวันที่เริ่มป่วย

การป้องกันควบคุมโรค ปฏิบัติดังนี้

1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า

2.หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ

3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้าไปในป่า

4.ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการ คัดกรองโรค

5. กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อมิให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรค แต่อย่าตื่นตระหนก หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากสัตว์ พร้อมทั้งรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
ติดตามรายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.05-09.00น.
พบกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น การศึกษากับการพัฒนา สมรรถนะเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21
image
จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพ ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีแห่งราชอาณาจักรไทย และเขตปกครองตนเองอี่เหลียงซานแห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์
image
รายการคุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 08.05-09.00น.
พบกับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ประเด็น ทหาร เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 Mhz. และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือรับชมทางออนไลน์ Facebook Radio Thailand Live
image
ขอเชิญติดตามรายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี"
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.05-09.00น.
พบกับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
ประเด็น สลาก 80 บาทมีอยู่จริง และส่งเสริมการเลี้ยงโค พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
image
นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เปิดเผยถึงข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ปริมาณการระบายน้ำของเขื่อน และชี้แจงกรณีเกิดเหตุแพท่องเที่ยวในแม่น้ำแควน้อย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หลุดลอยในแม่น้ำ
image
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ลงพื้นที่เข้ามาตรวจราชการด้วยตนเองเพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเป็นตรวจราชการอีกด้วย
image
จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี ที่ตำบลหนองบัว
image
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีสังเกตและวิธีการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐ
image
รายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี"
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.05-09.00น.
พบกับ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็น ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกและแก้ปัญหาปุ๋ยแพง
image
พูดคุยกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในประเด็น "ขับเคลื่อนการส่งออก
หารายได้เข้าประเทศ และดูแลราคาสินค้าช่วยประชาชน"
พร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัย
.
ในรายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี"
.
ติดตามกันแบบสด ๆ วันเสาร์ที่ 16 ก.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.05 น. - 09.00 น.
.
ทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ รวมทั้งรับชมออนไลน์ที่เฟซบุ๊ก Radio Thailand Live
image
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
image
ผอ.สรียา บุญมาก ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจ
เที่ยวเมืองรองท่องเที่ยวเชิงเกษตร
"เที่ยวเมืองกาญจน์Aamzing ยิ่งกว่าเดิม"
image
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิค19 คลี่คลาย
"ชมสวน ชวนกินเงาะ @ ไร่คุณชาย
image
โลกเปลี่ยน ชาวนาเปลี่ยน
😇ศูนย์ข้าวชุมชน ต.ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี
- ทำนาผลิตพันธ์ุข้าวเปลือก+แปรรูปข้าวสารเพื่อสุขภาพ GAP
- การรวมกลุ่มมีอำนาจในการต่อรอง,เกิดกระบวนการพัฒนา
- ปุ๋ยแพง,ค่าแรงขึ้น กลุ่มเราอยู่ได้ มั่นคง ยั่งยืน
โทร 086 3518803
image
จุดผ่านแดนถาวรเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ศูนย์กลางโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน
image
"ศาสตร์พระราชาไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นศาสตร์แห่งทางรอด"ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ทรัพย์แสนสุข ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.หวัดกาญจนบุรี ทีมงาน สวท.กาญจนบุรีพาท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมภาษณ์นายณัฐพล ฮมแสน "ไร่ทรัพย์แสนสุข"

,,

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ #สมัครเข้าร่วมเป็น ➡️➡️"#ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี" ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ และพัฒนารูปแบบ Packaging ให้ทันสมัยมากขึ้น
👉เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 เมษายน 2565

🔸ประเภทผลิตภัณฑ์ที่รับสมัคร
1.อาหาร
2.เครื่องดื่ม
3.ผ้า
4.ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก
5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ยา /เครื่องสำอาง

🔸คุณสมบัติ
1.ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเอง
2.มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านและพักอาศัยอยู๋ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

🔸หลักฐานการสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน(ตัวจริง)
2.รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ (3-5 รูป)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 034-511502 ต่อ 172