สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน”ครั้งที่ 46 ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2565

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน”ครั้งที่ 46 ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2565

พันตำรวจโทกีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน” เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน

และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วทุกภูมิภาคได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยงานกลางเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน

ของรัฐ เลขธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวต่อว่า ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน” ครั้งที่ 46

โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน” “ที่มาของระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน

และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ”จากนั้น ในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” โดยผู้แทน

จากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลปกครอง และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

และกิจกรรมเพื่อสังคม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน...เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ทางคลื่น AM558 Khz. และทาง Facebook Page: Radiokan Prd Live เวลา 09.00-12.00น. ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ส่วนราชการ

ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี

เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน” ครั้งที่ 46 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 คะแนนโหวต :
image
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี
เชิญชวนเที่ยวต่างประเทศใกล้ที่สุด
ที่นี่...ด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี
image
รายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี"

วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.05 น. - 09.00 น.

พบกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประเด็น "ขับเคลื่อนแรงงานผ่านพ้นวิกฤต สู่การสร้างเศรษฐกิจ

หลังเปิดประเทศ" พร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงงาน

ทาง FM92.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

รวมทั้งรับชมออนไลน์ที่เฟซบุ๊ก Radio Thailand Live
image
รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ออกอากาศ เวลา 08:05 - 09:00 น.
FM 92.5 MHz (กทม.) และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
พบกับ นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเด็น "อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
image
“คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี”

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ออกอากาศ เวลา 08:05 - 09:00 น.

FM 92.5 MHz (กทม.) และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ
image
แลนด์มาร์คแห่งใหม่พื้นที่สาธารณะของชาวเมืองกาญจน์
💦 ฟื้น สร้าง เสริม พัฒนา เพื่อชาวเมืองกาญจน์ ✨
image
เชิญติดตามกิจกรรม เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย 2565
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ อาคารวุฒิสภา
โดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสด ตลอดงานผ่านทาง Facebook “วุฒิสภา” Youtube “Senate Channel” และสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย AM 891 kHz
image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนสั่งซื้อ

ไม้กวาดดอกหญ้าจากธรรมชาติฝีมือชาวบ้านในชุมชนสาละวะ -ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
image
12สิงหาคมวันผ้าไทยแห่งชาติ
"ผ้าขาวม้าลายตาจัก"
ลายผ้าประจำจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ค้นหาลายผ้าประจำจังหวัด เพื่อจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย
image
นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว สวท.กาญจนบุรี เรื่อง โรคฝีดาษลิง
image
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
image
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เริ่ม 1 มิ.ย.นี้ ห้ามถ่ายติดคนอื่น ติดกล้องวงจรปิดโดยไม่มีป้ายแจ้งก็ไม่ได้ จริงหรือไม่? มาดูกัน
image
เตรียมพบกับการนำเสนอผลงาน 3 ปี วุฒิสภา
“เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป”
พุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30-16.30 น.
image
จุดผ่านแดนถาวรเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ศูนย์กลางโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน
image
"ศาสตร์พระราชาไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นศาสตร์แห่งทางรอด"ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ทรัพย์แสนสุข ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.หวัดกาญจนบุรี ทีมงาน สวท.กาญจนบุรีพาท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมภาษณ์นายณัฐพล ฮมแสน "ไร่ทรัพย์แสนสุข"
image
สวท.กาญจนบุรีร่วมกับเครื่อข่ายสื่อท้องถิ่นลงพื้นที่ ชุมชชนต้นแบบ ผู้นำกำนันแหนบทอง นายวสันต์ สุนจิรัตน์
//การป้องกันไฟป่า ,ปัญหาช้าง,การป้องกันโควิค19,
//การอนุรักษ์วัวแดง"ชุมชนต้นแบบอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
image
สารคดี ความเป็นมาวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
image
สวท.กาญจนบุรีพร้อมทีมงาน TAC Team ปรับกลยุทธ์การออกอากาศ ออนแอร์ (On Air) ออนไลน์ (On Line) และออนกราวด์ (On Ground) สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง

,,

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ #สมัครเข้าร่วมเป็น ➡️➡️"#ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี" ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ และพัฒนารูปแบบ Packaging ให้ทันสมัยมากขึ้น
👉เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 เมษายน 2565

🔸ประเภทผลิตภัณฑ์ที่รับสมัคร
1.อาหาร
2.เครื่องดื่ม
3.ผ้า
4.ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก
5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ยา /เครื่องสำอาง

🔸คุณสมบัติ
1.ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเอง
2.มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านและพักอาศัยอยู๋ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

🔸หลักฐานการสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน(ตัวจริง)
2.รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ (3-5 รูป)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 034-511502 ต่อ 172