สมาชิกเอเปคร่วมหาทางออกให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น รัฐสนับสนุนทุกมิติ ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สมาชิกเอเปคร่วมหาทางออกให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น รัฐสนับสนุนทุกมิติ ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

🧮 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบรรเทาความท้าทายด้านการเงินของ MSMEs ในยุคหลังโควิด-19 : การเข้าถึงทางการเงินและตัวกลางทางเครดิต” เพื่อบรรเทาความท้าทายด้านการเงินของ MSMEs ในเวทีเอเปค โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และตัวกลางทางเครดิตจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการบรรเทาความท้าทายด้านการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งสอดรับกับแนวคิดภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ปี 2565 – 2567 เรื่อง การเข้าถึงการเงินและทางเลือกทางการเงิน ทั้งนี้ นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. ได้สรุปแนวคิดสำคัญที่ได้จากการประชุมฯ คือ

.

1️⃣ การระบาดของโควิด-19 ได้เป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ MSMEs เช่น Fintech Lending และ Online Lending ที่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนทางเลือกแก่ MSMEs ได้ ซึ่ง ภาครัฐต้องมีมาตรการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดจากแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้

2️⃣ ไม่ใช่ผู้ประกอบการ MSMEs ทุกรายที่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาล จึงมีการใช้บริการตัวกลางทางเครดิตช่วยประเมินและอำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนจากสถาบันทางการเงินในการให้สินเชื่อ พร้อมทั้งเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่าง MSMEs และสถาบันทางการเงิน สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้ำประกันและนโยบายสาธารณะต่าง ๆ

3️⃣ MSMEs ของไทย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจทั้งหมด สร้างการจ้างงานมากกว่าร้อยละ 73 และส่งผลให้ GDP ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 38 ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน MSMEs อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

4️⃣ รัฐบาลควรปรับปรุงข้อจำกัดการปล่อยสินเชื่อ และส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้ผู้ประกอบการ MSMEs โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ เช่น การฝึกอบรมเพื่อการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นต้น

5️⃣ MSMEs มีปัญหาหลักในการเข้าถึงทางการเงิน เนื่องจากขาดสินทรัพย์ถาวร ซึ่งยังไม่รวมถึงสินทรัพย์สภาพคล่อง จึงส่งผลให้ถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ แนวทางแก้ไข คือ สร้างมาตรฐานให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ได้มาตรฐานผ่านการแปลงเป็นดิจิทัล

6️⃣ ในระยะยาว รัฐบาลควรมุ่งส่งเสริม MSMEs ผ่านแนวคิด “Information based lending” โดยใช้ข้อมูล Big Data เพื่อตัดสินใจปล่อยสินเชื่อ ร่วมกับนโยบายอื่น ๆ เช่น การพัฒนากฎหมายธุรกรรม การออกแบบแผนการค้ำประกันสินเชื่อ และส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลเครดิต


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
image
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี
เชิญชวนเที่ยวต่างประเทศใกล้ที่สุด
ที่นี่...ด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี
image
รายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี"

วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.05 น. - 09.00 น.

พบกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประเด็น "ขับเคลื่อนแรงงานผ่านพ้นวิกฤต สู่การสร้างเศรษฐกิจ

หลังเปิดประเทศ" พร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงงาน

ทาง FM92.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

รวมทั้งรับชมออนไลน์ที่เฟซบุ๊ก Radio Thailand Live
image
รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ออกอากาศ เวลา 08:05 - 09:00 น.
FM 92.5 MHz (กทม.) และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
พบกับ นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเด็น "อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
image
“คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี”

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ออกอากาศ เวลา 08:05 - 09:00 น.

FM 92.5 MHz (กทม.) และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ
image
แลนด์มาร์คแห่งใหม่พื้นที่สาธารณะของชาวเมืองกาญจน์
💦 ฟื้น สร้าง เสริม พัฒนา เพื่อชาวเมืองกาญจน์ ✨
image
เชิญติดตามกิจกรรม เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย 2565
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ อาคารวุฒิสภา
โดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสด ตลอดงานผ่านทาง Facebook “วุฒิสภา” Youtube “Senate Channel” และสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย AM 891 kHz
image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนสั่งซื้อ

ไม้กวาดดอกหญ้าจากธรรมชาติฝีมือชาวบ้านในชุมชนสาละวะ -ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
image
12สิงหาคมวันผ้าไทยแห่งชาติ
"ผ้าขาวม้าลายตาจัก"
ลายผ้าประจำจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ค้นหาลายผ้าประจำจังหวัด เพื่อจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย
image
นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว สวท.กาญจนบุรี เรื่อง โรคฝีดาษลิง
image
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
image
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เริ่ม 1 มิ.ย.นี้ ห้ามถ่ายติดคนอื่น ติดกล้องวงจรปิดโดยไม่มีป้ายแจ้งก็ไม่ได้ จริงหรือไม่? มาดูกัน
image
เตรียมพบกับการนำเสนอผลงาน 3 ปี วุฒิสภา
“เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป”
พุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30-16.30 น.
image
จุดผ่านแดนถาวรเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ศูนย์กลางโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน
image
"ศาสตร์พระราชาไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นศาสตร์แห่งทางรอด"ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ทรัพย์แสนสุข ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.หวัดกาญจนบุรี ทีมงาน สวท.กาญจนบุรีพาท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมภาษณ์นายณัฐพล ฮมแสน "ไร่ทรัพย์แสนสุข"
image
สวท.กาญจนบุรีร่วมกับเครื่อข่ายสื่อท้องถิ่นลงพื้นที่ ชุมชชนต้นแบบ ผู้นำกำนันแหนบทอง นายวสันต์ สุนจิรัตน์
//การป้องกันไฟป่า ,ปัญหาช้าง,การป้องกันโควิค19,
//การอนุรักษ์วัวแดง"ชุมชนต้นแบบอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
image
สารคดี ความเป็นมาวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
image
สวท.กาญจนบุรีพร้อมทีมงาน TAC Team ปรับกลยุทธ์การออกอากาศ ออนแอร์ (On Air) ออนไลน์ (On Line) และออนกราวด์ (On Ground) สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง

,,

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ #สมัครเข้าร่วมเป็น ➡️➡️"#ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี" ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ และพัฒนารูปแบบ Packaging ให้ทันสมัยมากขึ้น
👉เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 เมษายน 2565

🔸ประเภทผลิตภัณฑ์ที่รับสมัคร
1.อาหาร
2.เครื่องดื่ม
3.ผ้า
4.ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก
5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ยา /เครื่องสำอาง

🔸คุณสมบัติ
1.ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเอง
2.มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านและพักอาศัยอยู๋ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

🔸หลักฐานการสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน(ตัวจริง)
2.รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ (3-5 รูป)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 034-511502 ต่อ 172